Grąžinimas

 • 1. Bendrosios nuostatos
 • 2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
 • 3. Asmens duomenų apsauga
 • 4. Pirkėjo teisės
 • 5. Pirkėjo įsipareigojimai
 • 6. Pardavėjo teisės
 • 7. Pardavėjo įsipareigojimai
 • 8. Prekių pristatymas
 • 9. Prekių grąžinimas
 • 10. Atsakomybė
 • 11. Prekių kainos
 • 12. Informacijos siuntimas
 • 13. Baigiamosios nuostatos
1. Bendrosios nuostatos
Šios prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje multisportas.lt (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) nustato Jūsų (toliau - Pirkėjo) ir UAB "Multisportas" (toliau - Pardavėjo) teises ir pareigas, prekių užsakymo, prekių įsigijimo, sumokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką, taip pat kitas su prekių pirkimu ir pardavimu internetinėje parduotuvėje multisportas.lt susijusias nuostatas.
Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka registruodamasis į internetinę parduotuvės multisportas.lt svetainę arba kai internetinėje parduotuvėje multisportas.lt, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Užsakyti”.
Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti, papildyti ar taisyti šias Taisykles. Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams taikomos tokios Taisyklės, kokios galiojo užsakymo pateikimo metu.
2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs elektroninėje Parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”.
Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra saugoma elektroninėje Parduotuvėje.
Pirkėjui
nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą UAB “Multisportas”, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą pažymėdamas varnelę laukelyje „Su taisyklėmis sutinku“.
Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu UAB “Multisportas”, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
UAB “Multisportas”
, atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
3. Asmens duomenų apsauga
3.1. Jeigu prieš pirkdamas internetinėje Parduotuvėje multisportas.lt Pirkėjas užsiregistruoja interneto Parduotuvės svetainėje, tuomet Pirkėjas privalo įvesti savo vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį ir slaptažodį. Kitu atveju, (kai Pirkėjas perka prekes neužsiregistravęs) užsakyme Pirkėjas turi įvesti savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, ir pristatymo adresą jei jis skiriasi nuo gyvenamosios vietos adreso.
3.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
3.3. Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių užsakymui, pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti, nepaisant pasirinkto apsipirkimo būdo – tiek neužsiregistravus tiek ir užsiregistravus.
3.4. Remiantis šių Taisyklių 3.1, 3.2 ir 3.3 punktais Pardavėjas užtikrina, kad šie duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
3.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais, tretiesiems asmenims, bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
3.6. Pirkėjų asmens duomenys naudojami ir tvarkomi vadovaujantis 1996 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
4. Pirkėjo teisės
Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
Pirkėjas
turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:
   a) kai vartotojas pažeidžia pakuotės apsaugas;
   b) dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;
   c) kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
5. Pirkėjo įsipareigojimai
Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti sutartą sumą, iki užsakyme nurodytos datos. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad užsakymo metu pateikti duomenys yra teisingi . Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis. Neperduoti trečiosioms šalims savo slaptažodžio. Jei praradote slaptažodį, privalote nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją, elektroninės Parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.
6. Pardavėjo teisės
Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine Parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.
7. Pardavėjo  įsipareigojimai
Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės Parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigojame Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.
8. Prekių pristatymas
Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju ar Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje arba Sąskaitoje – faktūroje yra laikoma, kad siunta yra perduota. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas siuntos turi nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta yra nepažeista ir priduota tvarkingai. Prekės pristatomos visoje Lietuvoje. Prekės pristatomos dviem būdais - kurjeriais (prekės pristatomos nurodytu adresu arba Į paštomatus) arba paštu (prekės pristatomos į artimiausią "Lietuvos pašto" skyrių arba paštomatą). Pastaruoju atveju prekes iš "Lietuvos pašto" skyriaus atsiima pats Pirkėjas. Apie į paštą atvykusią siuntą Pirkėjas informuojamas "Lietuvos pašto" į pašto dėžutę pristatytu pranešimu. Išskirtinais atvejais, kai Pardavėjas mato jog nepavyks laiku pristatyti siuntos ir norėdamas tą siuntą pristatyti greičiau, Pardavėjas, neįspėjęs Pirkėjo, prekes gali išsiųsti ne per "Lietuvos pašto" siuntų tarnybą, bet per pasirinktus Kurjerius (DPD, LPexpress, Nėgė). Esant neaiškumams dėl prekių pristatymo terminų, klientas gali kreiptis el. paštu info@multisportas.lt arba telefonu +37067756657.
9. Prekių grąžinimas
Prekių (toliau - Daiktų) grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”. Grąžinamas Daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną Daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu Daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Pardavėjas ar Pardavėjo atstovas nepriima Daikto grąžinimui. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. Prekes Pirkėjas grąžina savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Mes grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus. Naudotos prekės negražinamos.
10. Atsakomybė
Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Parduotuve. Pirkėjas atsako už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo atpažinimo kodu, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus. Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per Mūsų elektroninėje Parduotuvėje esančias nuorodas. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.
11. Prekių kainos
Visos kainos nurodytos su PVM. Internetinės kainos gali skirtis nuo kainų esančių parduotuvėje (Žirmūnų g. 68, Vilnius).
12. Informacijos siuntimas
Pardavėjas visus pranešimus siunčia Jūsų užsakymo metu pateiktu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia el.paštu info@multisportas.lt.
13. Baigiamosios nuostatos
Šioms Taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.